Cynhyrchwyr y Graig

(Cymru a’r Gororau )

Ffermwyr Organig yn gweithio gyda’i gilydd


English Version

Dewisiadau aelodaeth

Mathau o Aelodaeth

 

Sut mae ymaelodi

 

Gwarant fferm

Mathau o Aelodaeth

Ceir tri math o aelodaeth. Cyflawn, Wrthi’n Troi a Godro.

 

Aelodaeth Gyflawn :

Bwriedir aelodaeth gyflawn i ffermwyr da byw organig ac mae’n rhoi’r hawl i aelodau ddefnyddio holl wasanaethau’r Grŵp.

 

Wrthi’n Troi :

Mae Wrthi’n Troi i ffermwyr sy’n cychwyn ar y broses droi’n organig.

 

Godro :

Aelodaeth rad yw aelodaeth odro ar gyfer ffermwyr godro sydd eisiau marchnad i fuchod organig i’w difa.

 

Cost a manteision aelodaeth :

Ceir manylion y gwahanol gostau a manteision y categorïau aelodaeth yma.

Ceir manylion manteision i aelodau yma.

Sut Mae Ymaelodi

I ymuno â ni, y cwbl sydd ei angen arnom yw Cytundeb Aelodaeth wedi’i gwblhau, ynghyd â’ch taliad, naill ai gyda siec neu drwy ddebyd uniongyrchol gyda gostyngiad.

 

Ni allwn farchnata’ch stoc neu ddarparu mewnbynnau i chi nes bod eich aelodaeth wedi’i thalu’n llawn. 

 

Os ydych am fanteisio ar ein gostyngiad Debyd Uniongyrchol, cwblhewch y Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol. Mae sut i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol yn cael ei egluro yn ein Canllawiau Debyd Uniongyrchol. Unwaith i chi’i gwblhau, dychwelwch y Cytundeb Aelodaeth a’r Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol neu siec atom trwy’r post.

 

Byddwn yn gyrru anfoneb TAW gyda derbynneb atoch am yr holl daliadau aelodaeth a dderbynnir.

Gwarant Fferm

Bellach, mae angen gwarant fferm ar gyfer yr holl brif ladd-dai rydym yn delio â nhw. Heb Warant Fferm, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu gwerthu’ch da byw yn y marchnadoedd gorau, am y prisiau gorau. Os nad oes Gwarant Fferm gennych, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn siarad â’ch corff ardystio ynglŷn â threfnu arolygon Gwarant Fferm y gellir eu cynnal yr un pryd â’ch arolygon organig.