Cynhyrchwyr y Graig

(Cymru a’r Gororau )

Ffermwyr Organig yn gweithio gyda’i gilydd


English Version

Gwasanaethau i Aelodau

I Aelodau Cyflawn

 • Mynediad i ardaloedd diogel y wefan hon, sydd wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer aelodau Cynhyrchwyr y Graig
 • Marchnad ar gyfer yr holl gynnyrch marchnatadwy o’r fferm
 • Marchnad fewnol ar gyfer anifeiliaid stôr (rhagor o fanylion)
 • Cyfathrebu ag aelodau trwy e-bost a chylchlythyrau papur, cyfarfodydd lleol ac yn y blaen.
 • Y cyfle i gwrdd a thrafod â ffermwyr organig eraill (rhagor o fanylion)
 • Cydgysylltu â Grwpiau Cynhyrchwyr Organig Rhanbarthol eraill yn y DU
 • Grym prynu fel grŵp ar gyfer mewnbynnau o werth rhagorol – porthiant, gwrteithiau, hadau, tagiau clust ac yn y blaen (rhagor o fanylion)
 • Cyfarfodydd technegol
 • Rheolwr Caffael sy’n stocmon profiadol
 • Hyfforddiant graddio, pori a dethol da byw

 

I ffermwyr sydd Wrthi’n Troi’n Organig:

 • Aelodaeth ddi-dâl
 • Profiad a chymorth ymarferol gan ffermwyr sydd eisoes yn ffermio’n organig
 • Gostyngiadau mewn costau mewnbynnau, gan gynnwys porthiant


I ffermwyr godro organig rydym yn cynnig :

 • Aelodaeth ddi-dâl
 • Marchnad dda ar gyfer buchod organig i’w difa
 • Gostyngiadau mewn costau mewnbynnau, gan gynnwys porthiant.

 

 

Rhai manteision i Aelodau :

 

Stoc Stôr - Gwerthu a phrynu stoc stôr oddi mewn i’r grŵp – cysylltwch â swyddfa’r grŵp cynhyrchu i ddarganfod mwy ar 01597 851704, neu ymwelwch â’n gwefan Stoc Stôr - Organic Stores

Mewnbynnau Ffermio Rhad -

Mae Cynhyrchwyr y Graig wedi llwyddo drwy drafod i gael prisiau arbennig ar gyfer Hadau Porthiant a Gwrteithiau yn ogystal â Thagiau Clust i ŵyn, oherwydd ein grym wrth brynu fel grŵp mawr. Gallech wneud arbedion sylweddol ar eich costau mewnbynnau trwy brynu trwy’r grŵp – ffoniwch swyddfa’r Grŵp Cynhyrchwyr am fwy o fanylion neu er mwyn trafod eich gofynion arbennig – Ar gael cyn bo hir i’w harchebu ar-lein.

Meddalwedd Ffermio Organig - Mae Cynhyrchwyr y Graig wedi datblygu pecyn meddalwedd unigryw yn benodol i ffermwyr organig i helpu â rheoli, cadw cofnodion a monitro costau cynhyrchu. Mae hyd yn oed yn cynhyrchu dogfennau parod ar gyfer ymweliadau arolygon organig. Mae disgiau di-dâl ar gael i’w treialu ar gais gan swyddfa’r Grŵp Cynhyrchwyr (01597 851704). Beth am gael gwybod mwy am y meddalwedd ffermio hwn - Farm IT300.
DS. Prisiau cynnig arbennig i aelodau o’r Grŵp. Gweler ein hadran Affineddau neu cysylltwch â swyddfa’r Grŵp.

Grwpiau Lleol - Mae Cynhyrchwyr y Graig wedi’i sefydlu ar sail leol, yn union fel y cychwynnodd y fenter. Mae Cydgysylltydd Lleol i bob ardal sydd hefyd yn ffermwr sy’n aelod o’r Grŵp. Maent yno i weithredu fel man cyswllt lleol i’r Grŵp, i drefnu cyfarfodydd lleol ac i weithredu fel ffynhonnell wybodaeth am y Grŵp.

Yswiriant Da Byw - Mae Cynhyrchwyr y Graig yn yswirio’r proseswyr fel y gall aelodau fod yn hyderus y bydd taliadau’n cael eu talu hyd yn oed os bydd y Prosesydd yn methu’n ariannol.

Cynllun Affinedd - mae gan aelodau hawl i ystod o fanteision a gostyngiadau a llawer iawn o wasanaethau (manylion llawn ar-lein cyn bo hir)

Sut mae ymaelodi