Cynhyrchwyr y Graig

(Cymru a’r Gororau )

Ffermwyr Organig yn gweithio gyda’i gilyddEnglish Version

Neges gan Ei Mawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru

Ar achlysur Dengmlwyddiant Cynhyrchwyr y Graig 2006

HRH The Prince of Wales at Graig Farm, 2000

“Roeddwn i am ysgrifennu er mwyn eich llongyfarch chi ac aelodau Cynhyrchwyr y Graig ar gyrraedd eich dengmlwyddiant. Rydych wedi bod yn arloeswyr ym maes marchnata cydweithredol i eidion a defaid, ac rwyf wedi gwylio gyda chryn edmygedd wrth i chi ddatblygu dros y degawd diwethaf. Erbyn heddiw, fe’i deellir fwyfwy os yw rhywun am lwyddo ym myd ffermio ei bod yn hanfodol ychwanegu gwerth at y cynhyrchion, cydweithredu’n agosach a marchnata’n well. Mae Cynhyrchwyr Fferm y Graig wedi llwyddo yn y cyswllt hwn ac, ar yr un pryd, wedi lleihau costau a gwella rheoli. Yn anad dim, rydych wedi gweld y gall ffermwyr fod yn fwy diogel wrth ddod at ei gilydd a’u bod mewn sefyllfa well o lawer i drafod â’r manwerthwyr fel grŵp na fel unigolion.

Does ryfedd eich bod wedi ymledu o Gymru i dde-orllewin Lloegr a’r Alban erbyn hyn, ac rwyf yn eich llongyfarch a’ch holl aelodau ar eich deng mlynedd gyntaf ac anfonaf fy nymuniadau gwresocaf atoch am ail ddegawd a fydd yr un mor llwyddiannus.”